Proiect realizat prin fondul european de dezvoltare regională

Titlul proiectului: ” Servicii stomatologice la standarde europene prin diversificarea activitatii SC LE MEDICIN SRL”

Beneficiar: SC LE MEDICIN SRL

Obiectivul general/Scopul proiectului: corespunde cu obiectivul specific al Axei prioritare 2 si este reprezentat de cresterea competitivitatii SC Le MEDICIN SRL si desfasurarea unei noi activitati prin prestarea de servicii noi, prin dezvoltare si tehnologizare. 

Obiective specifice: 

1. Infiintarea si dotarea unui centru stomatologic modern, prin achizitionarea intregii aparaturi necesare desfasurarii in conditii optime a serviciilor stomatologice in doua cabinete.

2. Crearea a 4 noi locuri de munca pentru asigurarea functionarii in bune conditii a noii activitati create. Persoanele care vor fi angajate pe baza competentelor si ale abilitatilor dobandite, vor fi in masura sa deserveasca echipamentele achizitionate si sa ofere servicii medicale stomatologice la standarde de calitate superioare concurentilor

3. Implementarea a 2 sisteme de management al calitatii.

Valoarea totală a proiectului: 1.650.868,65 lei

Finantarea nerambursabila din FEDR: 1.004.758,25 lei

Finanțare nerambursabilă: 1.182.068,53 lei

Finantarea nerambursabila din bugetul national: 177.310,28 lei

Rezultatele proiectului:

1. Crearea unui centru stomatologic cu 2 cabinete.

2. Crearea a 4 noi locuri de munca

3. Oferirea de servicii de calitate, implementarea in acest sens a sistemelor de management Certificare ISO 9001 si OHSAS 18001

Impactul proiectului: Prin implementarea proiectului, am infiintat un centru stomatologic modern, au fost create 4 noi locuri de muncă si s-au implementa 2 sisteme de managent.  

Data începerii: 01.03.2018

Data finalizării proiectului: 31.03.2020

Codul SMIS: 115494

SC LE MEDICIN SRL

Municipiul Ramnicu Valcea, Str. Henri Coanda nr. 9, cod postal – 240248

Persoana de contact Stefan Ana

Telefon: 0744 571 909

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei